Informace o publikaci

RADIKÁLOVÁ SYNTÉZA NUKLEOVÝCH BÁZÍ Z FORMAMIDU V IMPAKTNÍM PLAZMATU

Autoři

FERUS Martin KNÍŽEK Antonín ŠPONER Jiří ŠPONEROVÁ Judit CIVIŠ Svatopluk

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CHEMICKÉ LISTY
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
www http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2015_06_406-414.pdf
Obor Fyzikální chemie a teoretická chemie
Klíčová slova formamide; laser-induced dielectric breakdown; nucleobases; origin of life
Popis O syntézu nukleových bází z formamidu se vědecká komunita pokoušela mnohem dříve, než došlo k rozmachu prebiotické chemie. Původní práce zaměřené na syntézu purinových bází z formamidu byly publikovány v čistě chemických a lékařských časopisech, a byly primárně směřovány na navržení nových postupů pro chemickou a farmaceutickou syntézu. Jako první popsali syntézu purinu z formamidu v roce 1956 Bredereck a spol.1 a v 70. letech ji detailně rozpracovali Yamada a spol.2. Jelikož se do té doby nepodařilo za použití pouze jedné mateřské molekuly syntetizovat za prebioticky relevantních podmínek všechny nukleové báze, Saladino, Di Mauro a spol.3 vyslovili na počátku 21. století hypotézu, že formamid by mohl být hledanou sloučeninou, ze které v raném stadiu vývoje Země vznikly vybrané biomolekuly.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info