Informace o publikaci

Environmentální obecně závazné vyhlášky obcí.

Autoři

ŠVARCOVÁ Kateřina

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Autorka se zamýšlí nad vybranými aspekty role obce v rámci její samostatné působnosti, konkrétně obce jako normotvůrce na komunální úrovni při vydávání environmentálních obecně závazných vyhlášek obcí. Ať už se jedná o základní předpoklady normotvorby obcí jakožto projev zásady místní samosprávy, vymezení základní právní úpravy, rámcově formálních i materiálních požadavků obecně závazných vyhlášek obcí, deskripci významu dozorové funkce a následně zejména relevanci judikatury či zavedení testu čtyř kroků při přezkumu obecně závazných vyhlášek. Uvedené je částečně demonstrováno na reálných příkladech obecně závazných vyhlášek. S ohledem na obcím svěřené kompetence by měly tyto vnímat ochranu životního prostředí jako nástroj sloužící k rozvoji obce a s respektem na uvedené nevidět tuto zákonem stanovenou hodnotu jako brzdu obecního rozvoje. Obce by měly přistupovat ke komunální právotvorbě jako k významnému nástroji ochrany životního prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info