Informace o publikaci

Prevalence patogenů Coxiella burnetii, Francisella tularensis a Hantaan virus (Dobrava) , způsobujících zoonotická onemocnění, se zaměřením na volně žijící hlodavce na vybraných lokalitách ČR (Poodří, Moravský kras) v roce 2014

Autoři

NĚMCOVÁ Tereza ŽÁKOVSKÁ Alena NÁDENÍČKOVÁ Natálie CVRČEK Adam JANEČEK Jan ZÁVALA Jan BÁRTOVÁ Eva RŮŽEK Daniel

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Patogeny Coxiella burnetii, Francisella tularensis a Hantaan virus jsou původci nebezpečných zoonotických onemocnění, které mohou být přenášeny prostřednictvím klíšťat, hostitelů či vody kontaminované výkaly rezervoárových živočichů, predevšim hlodavců, na člověka. V této studii se zaměřujeme na možný výskyt a kontakt s uvedenými patogeny v hlodavcích na vybraných lokalitách ČR (Poodří, Moravský kras). Cílem této epidemiologické studie je zjištění míry prevalence patogenních mikroorganismů (původců onemocnění Q-horečka, tularémie a hantavirových infekcí) u odchycených hlodavců a nepřímo tedy jejich začlenění do životního cyklu těchto patogenů. Metodika je založena na detekci těchto infekčních agens v orgánech hlodavců nebo proti nim vytvořených protilátek v jejich séru a výplachu srdce. Metodou ELISA byla celkově detekována přítomnost specifických protilátek proti Coxiella burnetii v sérech ve 9,5% a ve výplaších v 5,3%; proti Francisella tularensis v sérech ve 8,1% a ve výplaších ve 4,3%. Metodou nested RT-PCR byla detekována přítomnost hantavirové RNA v plicní tkáni hlodavců a z vyšetřených 98 vzorků byly hantaviry přítomny ve 3 případech.