Informace o publikaci

Předneolitické osídlení horního Pojihlaví. K nálezovému potenciálu Českomoravské vrchoviny

Autoři

EIGNER Jan BARTÍK Jaroslav PETR Libor

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Mus. Moraviae, Sci. soc.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.academia.edu/16299526/Palaeolithic_and_mesolithic_settlement_in_region_of_the_upper_Jihlava_river._On_the_archaeological_potential_of_Czech-Moravian_Highlands_P%C5%99edneolitick%C3%A9_os%C3%ADdlen%C3%AD_horn%C3%ADho_Pojihlav%C3%AD._K_n%C3%A1l
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Czech-Moravian Highlands; Late Palaeolithic; Mesolithic; raw material exploitation; local raw material resources
Popis Studie popisuje vývoj pozdně paleolitického a mezolitického osídlení v povodí horního Pojihlaví a získané výsledky zasazuje do širšího kontextu v rámci Moravy.