Informace o publikaci

Sladění rodičovství a vědecké kariéry v průběhu doktorského studia - 1. fáze výzkumu

Autoři

HARVÁNKOVÁ Klára

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem posteru je prezentovat disertační výzkumný projekt, který se věnuje tématu sladění rodičovství a vědecké kariéry v průběhu doktorského studia. Právě období doktorského studia staví mnohé ženy před otázku, jak svoji začínající kariéru skloubit s rolí mateřskou. Výzkumy zaměřené na postavení žen ve vědě mj. poukazují na fakt, že oblast sladění péče o dítě a vědecké činnosti představuje zvláště pro ženy zásadní překážku, která brání ženám pokračovat ve vědecké a akademické kariéře a následně pak vědeckou dráhu opouštějí. Pro připravovaný výzkum byl zvolen kvalitativní výzkumný design. Poster představí první výsledky z realizovaných rozhovorů, které budou dány do kontextu tématu zamýšlené disertační práce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info