Informace o publikaci

Hyperurikémie a dna u pacientů s DM 2. typu

Autoři

NĚMEC Petr

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Diabetology news
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní obory vnitřního lékařství
Klíčová slova diabetes mellitus type 2; gout; hyperuricemia; uric acid; cardiovascular risk; metabolic syndrome; therapy
Popis Dna představuje heterogenní skupinu metabolických onemocnění, pro kterou je charakteristická tvorba a ukládání depozit krystalů natrium urátu v různých tkáních. Hyper-urikémie je nejvýznamnějším ovlivnitelným rizikovým faktorem vývoje dny. Její přítomnost představuje rovněž značné riziko pro vznik některých kardiovaskulárních onemocnění, diabetů mellitu (DM) 2. typu, onemocnění ledvin a rovněž pro zvýšenou celkovou a kardiovaskulární mortalitu. DM 2. typu je heterogenní metabolické onemocnění projevující se hyperglykémií. Na jeho vzniku se podílí kombinace inzulínové deficience a inzulínové rezistence. Zvýšené sérové hladiny kyseliny močové lze detekovat již v časných stadiích poruchy glukózového metabolismu. Předpokládá se, že inzulínová rezistence je hlavním rizikovým faktorem pro rozvoj metabolického syndromu, který je charakterizován přítomností poruchy metabolismu glukózy, centrálního typu obezity, hypertenze, aterogenní dyslipidémie, ale rovněž hyperurikémie a protrombotického stavu. Mezi těmito chorobami a metabolickými odchylkami existuje rada na sobě závislých vazeb, které vedou ke zvýšení jejich incidence a přispívají i ke zvýšení celkové a kardiovaskulární mortality. Léčba hyperurikémie vede nejen k potlačení příznaků dny, ale může i přispět ke snížení rizika vývoje přidružených onemocnění a ke snížení celkové a kardiovaskulární (KV) mortality u pacientů s DM 2. typu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info