Informace o publikaci

Insufícience růstového hormonu u dospělých a inzulínová senzitivita

Autoři

OLŠOVSKÁ Věra

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Postgraduální medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Klíčová slova growth hormone; glucose homeostasis; insulin sensitivity
Popis Růstový hormon je polypeptid produkovaný adenohypofýzou. Ovlivňuje zásadním způsobem lineární růst u dětí a má řadu dalších, především metabolických účinků. Jeho nedostatek se v dospělosti projevuje abnormálním tělesným složením s nadbytkem tělesného tuku a snížením svalové a kostní hmoty, sníženou svalovou výkonností, psychickými změnami se zhoršenou kvalitou života. Součástí tohoto převážně metabolického syndromu jsou nepříznivé změny lipidového spektra a snížená inzulínová senzitivita. Pacienti s nedostatkem růstového hormonu (CHD) mají často změny glukózového metabolismu se zvýšením inzulínové rezistence, sníženou funkcí beta-buněk pankreatu a nárůstem tukové hmoty. Substituce CH s denní subkutánní aplikací může ovlivnit metabolický systém změnami glukózové homeo-stázy, zlepšením lipidového metabolismu, redukcí tukové a nárůstem netukové tělesné hmoty a zlepšením mineralizace kostní hmoty. Změny tělesného složení se zdají být podstatné ve změně glukózové homeostázy u CHD u dospělých osob. Substituční léčba růstovým hormonem v adekvátních dávkách podle dostupných studií nezvyšuje riziko vzniku diabetů, ale obnovuje přirozené fyziologické podmínky a vede ke zlepšení nebo úpravě klinického stavu u těchto nemocných.