Informace o publikaci

Perioperační monitorování glykémie u dětských pacientů

Autoři

ŽUREK Jiří VAVŘINA Martin BUDÍKOVÁ Marie FORBELSKÁ Marie BENDOVÁ Veronika RICHTROVÁ Michaela KVĚTOŇOVÁ Alena FEDORA Michal

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anesteziologie & intenzivní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní obory vnitřního lékařství
Klíčová slova glycaemia; hypoglycaemia; children; fluid therapy
Popis Cíl studie: Cílem studie bylo předoperační a perioperační monitorování glykémie během anestezie u dětských pacientů. Typ studie: Prospektivní observační studie. Typ pracoviště: Dětská anesteziologicko-resuscitační klinika fakultní nemocnice. Materiál a metoda: Do studie bylo zařazeno 318 dětí ve věku 0–19 let (120 žen, 198 mužů). Tyto děti podstoupily plánovaný operační výkon delší než 60 minut. Pacienti byli rozděleni do skupin (novorozenci, kojenci, batolata, věk 3–6 let, věk 7–12 let a věk > 12 let). Během anestezie byla sledována hladina glykémie na začátku operace a dále každou následující hodinu. Nízká hladina glukózy v plazmě byla definována u novorozenců jako hodnota ) 2,8 mmol/l, u dětí do 15 let ) 3,3 mmol/l, u dětí nad 15 let ) 3,9 mmol/l. Výsledky: Minimální naměřená hodnota glykémie byla 1,6 mmol/l, maximální hodnota glykémie 15,6 mmol/l. Před operací mělo 75 % pacientů hodnotu glykémie menší nebo rovnu hodnotě 5,2 mmol/l. Nejvyšší variabilita proměnné glykémie před operací byla u věkové kategorie batolat a kojenců a nejnižší variabilita u kategorie školního věku. Pacienti, kterým nebyla před operací podána infuze s glukózou, měli průměrnou hodnotu glykémie vyšší (4,61 mmol/l) než pacienti, kterým byla podána infuze s obsahem glukózy (4,55 mmol/l); p = 0,486. Z 284 pacientů, kteří neměli před operací hypoglykémii, nebyla 250 pacientům (88 %) před operací podána infuze s obsahem glukózy a 34 pacientům (12 %) byla podána infuze s obsahem glukózy před operací. Z 34 pacientů, kteří měli před zahájením operace hypoglykémii, nebyla 27 pacientům (79,4 %) před operací podána infuze s obsahem glukózy a 7 pacientů (20,6 %) mělo před operací nasazenu infuzi s obsahem glukózy. Závěr: Periperační monitorování glykémie je i nadále nutnou součástí optimalizace tekutinové terapie u dětí během chirurgických výkonů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info