Informace o publikaci

Narratives of European Politics in the Czech Republic: A Big Gap between Politicians and Experts

Logo poskytovatele
Název česky Narativy evropské politiky v České republice: Velký rozdíl mezi politiky a experty
Autoři

DOSTÁL Vít HLOUŠEK Vít

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Romanian Journal of Political Science
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Czech Republic; political elites; Europeanisation; Euroscepticism
Popis Nízký zájem o politické otázky evropské integrace ve střední a východní Evropě vedoucí někdy k apatii a v některých případech k sílícímu euroskepticismu občanů muže být částečně vysvětlen nedostatkem znalostí a zkušeností samotných politiků. Článek analyzuje data o úrovni znalostí a postojích k EU mezi politickými elitami v ČR. Na základě analýzy stranických programů a sekundární literatury sestavili autoři konceptuální mapu české stranické debaty o EU ukazující hlavní trendy a zejména povrchní a vágní a převážně ideologický charakter této debaty. Klíčové narativy jsou rozděleny mezi pozitivní a negatovní vztah k EU a k evropské integraci obecně a také podle toho, zda jsou domácí provenience či produktem ideového importu. Ve druhé části textu je prezentován a diskutován pohled evropských české politiky elit v širším slova smyslu. Jsou prezentována originální data z expertního šetření. Autoři ukazují, že debata o evropské politice je mezi experty daleko lépe strukturována a není tolik zatížena ideologií ve srovnání s debatou mezi politiky. Není však natolik konsensuální, jak by teoreticky bylo možno očekávat. I mezi elitami české evropské politiky jsou přítomny vágní narativy, které mohou narušovat potřebnou komunikaci mezi politiky a širším expertním zázemím. V důsledku toho přetrvávají v české politické debatě o EU její povrchní a naivní rysy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info