Informace o publikaci

Značky na dnech nádob z Pohanska u Břeclavi, Nechvalína a Prušánek a metoda jejich dokumentace

Autoři

HLAVICA Michal

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Workshopy ke středověké a novověké keramice. Panská Lhota 2015. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum III.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova bottom marks; Great Moravia; documentation; catalogue
Popis Předkládaná práce si klade za úkol prezentovat soubor značek na dnech nádob, jenž byl sestaven na základě analýzy keramického fondu z velkomoravské aglomerace Pohanska u Břeclavi a raně středověkých nekropolí v Nechvalíně a Prušánkách. Pro lepší uvedení do kontextu je práce doplněna i charakterizující popisnou částí a obrazovou přílohou, jež se přehlednou formou snaží ilustrovat prostorovou distribuci značených den v rámci jednotlivě pojednávaných lokalit. Součástí textu je i popis metody dokumentace značené keramiky, jež dala vzniknout digitálnímu katalogu srovnávacích záznamů. Tištěná verze tohoto katalogu je umístěna v příloze práce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info