Informace o publikaci

Altruistický versus egoistický dárce: Interdisciplinární přístupy interpretující prosociální chování v procesu dárcovství

Autoři

HLADKÁ Marie

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scientia et Societas
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova Altruism; Charitable giving; Motive; Philanthropy; Pro-social Behaviour; Rationality
Popis Cílem tohoto článku je nabídnout čtenáři ucelený přehled o přístupech různorodých vědních oborů k problematice dárcovství. Článek překládá teoretická východiska racionality a prosociálního chování ve snaze nalézt odpovědi na stěžejní otázku týkající se vztahu mezi lidskou racionalitou a zjevným prosociálním chováním jedince ve společnosti. Je vystavěn na teoretickém ekonomickém konceptu homo oeconomicus a jeho provázáním s teorií prosociálního chování, konkrétně altruismem. Vnímání altruismu je velmi ovlivněno přístupem, na základě kterého na něj nahlížíme. Společné pro všechny přístupy je hledání motivace k altruistickému jednání a snaha vymezit to, co může jednotlivec za své chování získat, aby jeho chování mohlo být stále ještě označováno za altruistické. Článek nabízí odpovědi různých přístupů na klíčovou otázku ekonomů, co stojí v pozadí dárcovského chování? Lze takové chování interpretovat prostřednictvím ekonomických modelů? Je takové chování konzistentní s paradigmatem neoklasické ekonomie?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info