Informace o publikaci

Aufbau und Programmierung der Roboter als ein effektiver Weg zur Technologie

Název česky Stavba a programování robotů jako efektivní cesta k technologii
Autoři

STRACH Jiří HRBÁČEK Jiří

Rok publikování 2016
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Současnou dobu lze z pohledu na výuku techniky a řemesla bez nadsázky nazvat „dobou temna techniky“. Mistři, schopni předat své zkušenosti a získané dovednosti svým nástupcům, vymírají. Řemesla ztratila společenskou prestiž. Znalosti se uchovat dají v knihách, na elektronických médiích, v animacích, filmech. Zkušenosti a dovednosti lze předat jen společnou prací. Nedá se čekat na dobu, kdy se změní legislativa a společenský pohled na tuto problematiku. Již několik let se snažíme hledat cesty, jak mladou generaci přivést zpět k technice, jak v ní probudit zájem o ni, změnit postoje a naučit trpělivosti, pečlivosti, důslednosti a preciznosti. Neblaze se na situaci bohužel také odráží situace v našem školství. Špatný výklad listiny základních práv a svobod dítěte vede nejen ve škole k anarchii. Disciplína a kázeň se podřizují přání dítěte, jeho výchova je považována za omezování jeho rozvoje a individuality. Zapomíná se na základní principy výchovy, na to, že nejdříve musí při výchově působit vnější autorita, která děti naučí všem základním pravidlům a návykům a až pak je možné, aby dítě využívalo principy vnitřní autority (Vališová, 1990). Bylo tak schopné se dostatečně individuálně rozvíjet a při tom ctít a dodržovat základní společenská pravidla, zákony a zásady. Neutíkat od problémů. Dokázat se jim postavit a řešit je. Vážit si poctivosti, být důsledným, pečlivým a trpělivým. Právě technické předměty a obory přirozeně rozvíjejí tyto vlastnosti a dovednosti. Navíc vytvářejí přirozené prostředí pro přirozenou vzájemnou autoritu mezi učitelem a žákem a žáky mezi sebou. Bez spolupráce není možná týmová práce, která je základem úspěšné práce ve většině oborů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info