Informace o publikaci

Institucionalizace poradenství pro pozůstalé v ČR v kontextu moderní a postmoderní doby

Autoři

DOHNALOVÁ Zdeňka NEČASOVÁ Mirka RÍDLOVÁ Renáta

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce/Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova bereavement counselling services; social work; grief; modern and postmodern times; institutionalization
Popis V předloženém textu autorky otevírají otázku institucionalizace poradenství pro pozůstalé a sociální práce v kontextu moderní a postmoderní doby. Systém pomoci pozůstalým nebyl v naší zemi dlouhá léta vybudován. Truchlení je navíc velmi individuální záležitostí, takže pozůstalí potřebují ve své obtížné životní situaci nejen specializovanou, ale zároveň i komplexní pomoc, kterou nabízejí jak sociální pracovníci, tak poradci pro pozůstalé. Autorky se zaměřují na charakter konstituování profese poradce pro pozůstalé v České republice v kontextu postmoderní doby a s ohledem na souvislosti s obdobným procesem v rámci sociální práce. Nejprve charakterizují proces institucionalizace sociální práce, dále čtenáře seznámí s životní situací pozůstalých v souvislosti se změnami ve společnosti a s poradenstvím pro pozůstalé, poté se věnují charakteristice současného stavu ustavení této specializace/profese a v závěru se zaměřují na možné důvody absence návaznosti a komunikace mezi oběma obory činnosti s ohledem na proces institucionalizace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info