Informace o publikaci

Retrospektivní analýza výsledků plicních metastazektomií měkkotkáňových sarkomů (STS) na I. chirurgické klinice LF MU a FNUSA v intervalu 24 měsíců

Autoři

BENEJ Michal ČAPOV Ivan PEŠTÁL Adam WECHSLER Jan CHOVANEC Zdeněk PÁRAL Martin

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ortopedie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova soft tissue sarcoma; metastases; metastasectomy
Popis Úvod: Sarkomy měkkých tkání (STS) tvoří heterogenní skupinu méně častých maligních nádorů různých lokalizací s vysokou tendencí k metastazování. Vzhledem k dominantnímu metastazování hematogenní cestou je plicní parenchym nejčastějším místem implantace cirkulujících nádorových buněk STS. V době diagnostiky sarkomu jako primárního tumoru má více než 30 % pacientů diagnostikováno synchronní plicnímetastazy. Prezentujeme výsledky retrospektivní analýzy plicních metastazektomií provedených na I. chirurgické klinice FN u sv. Anny v Brně v průběhu 24 měsíců. Materiál a metody: V průběhu 24 měsíců (6/2013 - 6/2015) podstoupilo na naší klinice 9 pacientů plicní metastazektomií pro metastázy sarkomu měkkých tkání. Data byla hodnocena retrospektivně a pacienti nebyli randomizováni. Indikace k provedení plicní metastazektomie na naší klinice jsou ve shodě s obecnými indikačními kritérii plicních metastazektomií publikovanými Evropskou společností hrudní chirurgie (ESTS) a jsou založeny na doporučení Mezinárodního registru plicních metastáz (IRLM).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info