Informace o publikaci

Multimodal storytelling in the media : The visual representation of the Roma in the Daily Mail

Logo poskytovatele
Název česky Multimodální vyprávění v médiích : Vizuální reprezentace Romů v deníku Daily Mail
Autoři

CHOVANEC Jan

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento konferenční příspěvek se zabývá multimodální rétorikou mediálních textů. Na příkladu fotogalerie k článku o romské imigraci do Velké Británie z Daily Mail je poukázáno na způsob, jak může doprovodný vizuální materiál vytvářet koherentní narativ, jenž je ztělesněním zažitého stereotypu (imigrace = hrozba). Tato interpretace je posílena při detailní analýze v duchu Hallidayovy gramatiky a vizuální sémiotiky (se zaměřením na artikulaci participantů, procesů, okolností) a kontrastována s rolí, jakou v tomto kontextu hrají popisky k fotografiím. Prezentace rozšiřuje stávající přístupy k analýze multimodálních vztahů v médiích tím, že se zaměřuje na studium série statických obrazů, které mohou díky implicitnímu narativu (týkajícího se stereotypní reprezentace jinakosti) odhalit formy jemné formy multimodální manipulace v tištěných/internetových médiích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info