Informace o publikaci

Challenges of the Reading Comprehension Development of Deaf Learners in the Foreign Language Classroom: Putting Theory into Practice

Název česky Výzvy rozvoje čtení s porozuměním u neslyšících studentů ve výuce cizího jazyka: Uvádění teorie do praxe
Autoři

SEDLÁČKOVÁ Jitka

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola je založena na doktorském výzkumném projektu, který se zabývá čtenářskými dovednostmi neslyšících studentů v angličtině, která je jejich cizím jazykem. V první části jsou představena teoretická východiska problematiky čtení osob se ztrátou sluchu. Dále je popsána výzkumná metodologie a provedení. Druhá kapitola obsahuje detailnější diskusi tématu se zaměřením na společné problémy ve vývoji čtení u neslyšících a problémy při čtení s porozuměním, které se k němu vztahují. Dále je diskutováno téma čtení v cizím / nemateřském jazyce. Třetí kapitola se zabývá konkrétními aktivitami využívanými k rozvoji čtenářských strategií, jejich cíli, obsahem a postupy. Je představen výběr čtenářských strategií zahrnutých v aktivitách včetně vysvětlení jejich zdrojů a odůvodnění. Kapitolu uzavírají praktické příklady aktivit využitých pro výuku konkrétní čtenářské strategie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info