Informace o publikaci

Právní aspekty agroenvironmentálně klimatických opatření

Autoři

CEJPEK MUSILOVÁ Hana

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Citace