Informace o publikaci

Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly

Autoři

KRATOCHVÍL Jiří

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ProInflow
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www Webová stránka s odkazem na plný text
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Klíčová slova bibliographic references; Citace PRO; citing; citation styles; reference manager; EndNote; Mendeley; RefWorks; Zotero
Přiložené soubory
Popis V důsledku opakujících se chyb v bibliografických citacích je mezi vědci zájem o citační manažery. V současnosti je jen málo studií zabývající se evaluací kvality bibliografických citací vygenerovaných těmito aplikacemi. V tomto výzkumu byly srovnávány bibliografické citace online a tištěných článků, knih, příspěvků ve sborníku a příspěvku na webové stránce vygenerované z citačních manažerů Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero s ručně vytvořenými citacemi podle citačních stylů ACS, APA, ASA, ČSN ISO 690, JAMA, MLA a NLM. Při srovnání bylo zjištěno, že žádný z citačních manažerů nevygeneruje všechny citace správně. Nejlepší výsledky byly zjištěny u programů Mendeley, který měl celkový nejmenší počet chyb a nejmenší počet chyb pro 3 citační styly, a Zotero, který měl druhý celkový nejmenší počet chyb a nejmenší počet chyb pro 4 citační styly. Naopak u Citace PRO bylo zjištěno nejvíce chyb pro 5 citačních stylů, u EndNote a RefWorks pro 2 citační styly. Všechny citační manažery měly problémy s generováním různých údajů v bibliografických citacích, přičemž však některé chyby byly způsobeny technickými omezeními citačních manažerů a některé vznikly v důsledku chybného nastavení citačních šablon. Vzhledem k obdobným funkcím testovaných citačních manažerů a počtu chyb ve vygenerovaných citacích se jako nejvhodnějšími manažery ukázaly Zotero a Mendeley.