Informace o publikaci

Materiální a (nebo) procesní korekce trestního bezpráví

Autoři

KANDOVÁ Katarína

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trestněprávní revue
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Obor Právní vědy
Klíčová slova Material corrective; procedural corrective; criminal injustice; principle of subsidiarity; principle of opportunity
Přiložené soubory
Popis Předkládaný článek se zabývá korekcí případných nespravedlností dopadu obecných trestněprávních norem na vyvozování trestní odpovědnosti v konkrétních případech. Prvně v obecné rovině vymezuje různé možnosti takové korekce trestního bezpráví, a to jak v rovině trestního práva hmotného, tak v trestním právu procesním. Následně tyto obecné poznatky aplikuje na českou trestněprávní úpravu, přičemž pro lepší uchopení dané problematiky vysvětluje její vývoj od účinnosti zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, až po stav de lege lata podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v propojení s novelizacemi v rámci procesního předpisu, zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu. Současnou právní regulaci materiální a procesní korekce trestního bezpráví v českém trestním právu pak vystavuje kritické analýze za pomoci dílčí komparace se zahraničními právními řády. Závěrem článek předkládá úvahy de lege ferenda s tím, že stávající českou podobu „duplicitní“ korekce trestního bezpráví neshledává z teoretického hlediska jako vhodnou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info