Informace o publikaci

Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik

Autoři

ONDREJOVÁ Dana SEHNÁLEK David

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Publikace se zabývá vlivem práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Řeší otázku kompatibility obou právních úprav (evropské a české) po stránce hmotněprávní, nepomíjí ani otázky mezinárodního práva soukromého a zapracovává judikaturu Soudního dvora EU i českých soudů.
Související projekty: