Informace o publikaci

Incidentalomy jater

Autoři

ŠMAJEROVÁ Miriama BOHATÁ Šárka

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Přednáška je věnovaná problematice náhodně nalezených solidních ložisek jater, managmentu jejich diagnostiky, vhodnosti použití metod, další verifikaci ložisek, sledování s časovým odstupem.
Související projekty: