Informace o publikaci

Soudní dvůr EU a jeho ukotvení v primárním právu Evropské unie; Extenzivní interpretace práva Soudním dvorem EU a spory institucí; Změna postavení Soudního dvora jako řešení problému extenzivní interpretace práva Evropské unie?

Autoři

ŠPOTTOVÁ Kristina

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zaměřuje na činnost Soudního dvora v otázkách interpretace unijního práva, a to konkrétně ve smyslu extenzivního výkladu. Otázka extenzivního výkladu bude posuzována především z hlediska možnosti rozlišení výkladu extenzivního a výkladu jdoucího nad rámec platného práva, tedy fakticky tvorby práva. V souvislosti s potenciálním rozšířením extenzivního výkladu až za hranici tvorby práva bude dále zkoumáno takto proměnlivé reálné postavení Soudního dvora EU, které právě rozšířením možností výkladu v praxi Soudního dvora je reálně odlišné od smluvně zakotveného postavení v primárním právu.
Související projekty: