Informace o publikaci

Lingvista míní, úzus potvrzuje, ale i mění

Autoři

LOJDOVÁ Tereza HLADKÁ Zdeňka

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Sumarizační příspěvek se zabýval řešením anglicismů v rubrice Drobnosti, jež je neodmyslitelnou součástí časopisu Naše řeč od počátku jeho trvání. Z celkového počtu 2546 drobností uveřejněných v Naší řeči od r. 1917 bylo cca 10 % věnováno přejímkám z cizích jazyků. Příspěvky věnované anglicismům se začaly hojněji vyskytovat v 60. letech, zájem o toto téma výrazně vzrostl v 90. letech a trvá dodnes. Během existence časopisu Naše řeč se anglicismy zabývalo celkem 79 drobností. Konferenční příspěvek se opíral o 45 z nich, konkrétně o ty, které byly publikovány v letech 1957–1992, tedy v době mezi dvěma kodifikacemi, z nichž druhá je dosud v platnosti. Cílem bylo porovnat předpovědi a kodifikační doporučení lingvistů s následnou kodifikací a především s dalším vývojem v úzu (zjišťovaným na základě vyhledávek v korpusech ČNK), zhodnotit úspěšnost predikcí a pokusit se o interpretaci diferencí mezi některými lingvistickými předpoklady a reálným vývojem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info