Informace o publikaci

Mapovanie obrúbnice americkej, Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) na Slovensku

Název česky Mapování vroubenky americké, Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) na Slovensku
Autoři

HEMALA Vladimír

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Vroubenka americká, Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910, představuje invazní druh ploštice, zavlečený do Evropy i Azie z jeho původní domoviny v Severní Americe. Druh se živí vysáváním semen borovicovitých (Pinaceae). V Evropě byl prvýkrát objeven v Itálii již v roce 1999 (Tescari 2001: Lavori 26: 3–5); v současnosti je druh známý až v 33 evropských zemích. Ačkoli první publikovaný údaj ze Slovenska připadá na 19. říjen 2007 (Majzlan & Roháčová 2007: Naturae Tutela 11: 199–200), některé později publikované práce uvádějí nálezy již z roku 2005 (Hrubík & Kollár 2010: Acta horticulturae et regiotecturae – mimoriadne číslo: 51–55), z 23. května 2006 (Kollár et al. 2009: Plant Protect. Sci. 45/3: 119–124), z 2. července 2007 (Barta 2008: Dendrol. dni v Arboréte Mlyňany SAV: 307–314) a z 1. i 8. října 2007 (Hradil et al. 2008: Klapalekiana 44: 165–206). Druh je v současnosti publikovaný jen z oblasti západního Slovenska (viz výše citované + Barta 2009: Forestry Journal 55/2: 139–144) a z jedné lokality na středním Slovensku (Bernáthová 2010: Štiavnické noviny 21/16: 5); k velké většině území Slovenska tak chybí publikované údaje. V současnosti proto intenzivně sbírám lokalitní údaje z různých částí země s cílem zmapovat rozšíření druhu na Slovensku. K dispozici již mám údaje ze severní, střední, jižní i východní části země, na základě čeho možno předpokládat, že druh je poměrně běžně rozšířený po celé zemi – co avšak bude nutné podpořit větším množstvím dat. Vítány jsou proto informace o jakýchkoli nálezech, fotografiích nebo pozorováních L. occidentalis ze Slovenska, které mi formou přesného názvu lokality a data nálezu (příp. dalších podrobností) můžete poskytnout buď e-mailem na vladimir.hemala@gmail.com anebo poštou na adresu: Jalovec 32, 032 21 Bobrovec, SR, resp. na adresu Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info