Informace o publikaci

Einfluss der Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung auf die Einstellung zu ihrer beruflichen Eingliederung

Název česky Vliv zkušeností s lidmi s postižením na postoj k jejich profesnímu začlenění
Autoři

PROCHÁZKOVÁ Lucie

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Otevřenost k začlenění osob s postižením do všech oblastí společenského života je výrazně ovlivněna postoji obyvatelstva, což se odráží i do přístupu zaměstnavatelů. V tomto textu jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které se týkalo vlivu zkušenosti s lidmi s postižením na postoje k jejich profesnímu začlenění. Výsledky výzkumu ukazují rozdíly ve vztahu k druhu zdravotního postižení a druhu a intenzitě kontaktu.