Informace o publikaci

Projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce: metodologie výzkumu a výsledky předvýzkumu

Autoři

JAHODOVÁ Pavla

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence figuruje v soudobých kurikulárních a strategických dokumentech jako jeden z cílů výuky cizích jazyků. To, zda a jakým způsobem je interkulturní komunikační kompetence rozvíjena, se projevuje přímo ve výuce, ale také v jejích výstupech. Prezentovaný příspěvek představuje metodologii výzkumu, jenž zkoumá projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce v devátém ročníku základní školy, a výsledky provedeného předvýzkumu. Cílem předvýzkumu bylo navrhnout nástroje sběru a analýzy dat a odpilotovat jejich využitelnost pro potřeby výzkumu. Na základě výzkumných zjištění byly navrženy a následně provedeny modifikace rozpracované metodologie. Cílem příspěvku je pak shrnout vývoj, jímž metodologie výzkumu prošla v závislosti na výsledcích předvýzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info