Informace o publikaci

Phonetik und Ausspracheschulung im Zusammenhang mit der Grammatik des Deutschen

Název česky Fonetika a nácvik výslovnosti ve vztahu k německé gramatice
Autoři

KOVÁŘOVÁ Alena

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Všechny oblasti jazyka spolu úzce souvisí a vzájemně si odpovídají jak ze synchronního, tak i diachronního hlediska. Úzké spojení výslovnosti a gramatické stavby němčiny bývá v praktické výuce i v běžných učebních materiálech spíše opomíjeno. Na tuto zákonitost je ovšem třeba poukázat i při přípravě budoucích učitelů němčiny.