Informace o publikaci

Remarks on the role of Z. Z. Stránský in conceptual development of the curriculum of Brno museology

Název česky Poznámky k roli osobnosti Z. Z. Stránského ve vývoji obsahové koncepce brněnské muzeologie
Autoři

MRÁZOVÁ Lenka

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Museologica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/MuB2016-2-7
Obor Dějiny
Klíčová slova Z. Z. Stránský; curriculum; museology; museum work
Popis Není pochyb o tom, že Zbyněk Z. Stránský byl, vedle Jana Jelínka, klíčovou a ve vývoji brněnské muzeologie určující osobností. Jeho teoretický systém dodnes tvoří základní pilíř obsahu odborného studia muzeologie v Brně. Analýza postupného formování muzeologických studií na brněnské univerzitě svědčí nejen o vlastním zápalu Z. Z. Stránského pro obor muzeologie, ale zejména o důkladnosti, s jakou přistupoval k tvorbě kurikula ve vztahu k jeho funkčnosti a s důrazem na neustálou aktualizaci nastaveného vzdělávacího systému. Historie brněnské muzeologie je již poměrně dobře zpracována, záměrem předkládaného textu tak primárně není doplnit faktografickou linii jako spíše upozornit na zásadní dílčí momenty k formování jejího výukového schématu v přístupu Z. Z. Stránského.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info