Informace o publikaci

Výzkum učení a vyučování cizích jazyků

Autoři

JANÍKOVÁ Věra HANUŠOVÁ Světlana

Rok publikování 2016
Druh Editorství odborné knihy
Citace
Popis Předložená odborná kniha nabízí hlubší vhled do konceptualizační i operacionalizační roviny výzkumu didaktiky cizích jazyků. Jsou zde v různé míře akcentovány specializační trendy této oborové didaktiky, které ji chápou jako epistemologickou analýzu oboru a jako ontogenezi didaktického myšlení, V publikaci jsou představeny přehledové, teoretické a metodologické texty, stejně jako texty empirického charakteru, které vycházejí z konkrétních výzkumných projektů realizovaných v rámci doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, jenž se primárně zaměřuje na osvojování cizích jazyků v rámci formálního školního vzdělávání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info