Informace o publikaci

Možnosti diagnostiky školní zralosti u dětí se sluchovým postižením

Autoři

DOLEŽALOVÁ Lenka ĎÁSKOVÁ Adéla

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá oblastí přípravy dítěte se sluchovým postižením na povinnou školní docházku a možnostmi diagnostiky školní zralosti, kterou zpravidla provádí speciální pedagogové a psychologové ve speciálně pedagogických centrech pro sluchově postižené. V příspěvku je prezentována část výsledků výzkumného šetření realizovaného v rámci diplomové práce Bc. Adély Ďáskové s názvem Školní zralost dětí se sluchovým postižením.