Informace o publikaci

Školské prostredie ako priestor na prevenciu delikvencie ISDR 3.

Název česky Školní prostředí jako prostor prevence delikvence ISDR 3.
Autoři

VOJTOVÁ Věra

Rok publikování 2016
Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Škola a samotná školský systém není jen vzdělávací institucí, ale i prostředím ovlivňujícím sociální chování. Publikace ukazuje na možnosti využití standardizovaného self-report nástroje ISRD pro záchyt a identifikaci delikventního chování ve školním prostředí-