Informace o publikaci

MEASUREMENT OF OH RADICALS GENERATED IN DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE

Název česky Meření OH radikálú generovaných Difúzním koplanárním povrchovým bariérovým výbojem
Autoři

TUČEKOVÁ Zlata PROCHÁZKA Vojtěch DVOŘÁK Pavel KOVÁČIK Dušan ZAHORANOVÁ Anna ČERNÁK Mirko

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference 21st Symposium on Application of Plasma Processes SAPP XXI Book of Contributed Papers
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova OH radical; atmospheric pressure plasma; coplanar discharge; LIF
Popis Příspěvek prezentuje fluorescenční měření OH radikálů v koplanárním dielektrickém bariérovém výboji generovaném za atmosférického tlaku v okolním vzduchu nebo v čisté vodní páře vyhřívané nad 100°C. Byla provedena prostorově rozlišená měření a bylo zjištěno, že ve výboji ve vodní páře byla koncentrace OH radikálů přibližně 10-krát vyšší než ve výboji ve vzduchu.
Související projekty: