Informace o publikaci

Identita policejních organizací

Autoři

VÍT Michal REGULI Zdenko SEBERA Martin BUGALA Martin

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Na základě výzkumu provedeného v rámci projektu COMPOSITE, který porovnával policejní organizace v Evropské unii s ohledem na policejní identitu a identifikaci policistů s jejich profesí, byl proveden nový výzkum zabývající se policisty v České republice. Výzkumný vzorek členů bezpečnostních složek byl v rozsahu n=271. Hlavním cílem výzkumu bylo popsat základní charakteristiky profesní identity policistů v České republice s důrazem na to, jak se členové bezpečnostních složek identifikují s profesí, které kvality, schopnosti a dovednosti vidí jako nejdůležitější pro profesi, které úkoly vidí jako základní. Výsledky výzkumu poukazují na současné trendy v procesu získávání profesní identity českých policistů v porovnání s výsledky v deseti evropských zemí.
Související projekty: