Informace o publikaci

Lidská práva a základní potřeby mezi metafyzikou a politikou

Autoři

HAPLA Martin

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Související projekty: