Informace o publikaci

K otázce geneze textu Rožmberské knihy

Autoři

FIEDLEROVÁ Naďa

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 17. Právní kultura středověku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Rosenberg book; land law; manuscripts; Middle Ages; law books
Popis Mezi středověkými právněhistorickými prameny zaujímá výjimečné místo první staročesky psaná právní kniha zemského práva – kniha Rožmberská. Znění, které se nám dochovalo v rukopisné tradici, poukazuje na její komplikovanou genezi. A právě otázce geneze textu Rožmberské knihy je věnován předkládaný příspěvek. Na základě srovnání vybraných pasáží Rožmberské knihy navzájem i jejího srovnání s nejstarším kvaternem desk zemských, případně jinými právními knihami, se autorka snaží identifikovat konkrétní místa, v nichž se prozrazují tři zdroje, z nichž čerpal kompilátor Rožmberské knihy. Jedná se o právní formuláře, nálezy zemského soudu a seznam případů s uvedením počtu půhonů a důkazního prostředku. Na základě revize starších názorů autorka nabízí vlastní představu o možné genezi textu Rožmberské knihy. Současně v závěru naznačuje nové směry bádání, které by umožnily zasadit tuto otázku do širšího diskurzu právněhistorického, kodikologického či diplomatického, tj. s ohledem na stávající poznatky o podobě nejstarších úředních knih, a lépe pochopit její význam pro právní kulturu českého středověku.
Související projekty: