Informace o publikaci

Asistent pedagoga v inkluzivním prostředí školy

Autoři

VIKTORIN Jan VRUBEL Martin

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Přehledová studie analyzuje devatenáct monografií, kapitol v monografiích, odborných statí a dokumentů, jež se soustředí na problematiku asistentů pedagoga u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Na podkladě výsledků výzkumů českých i zahraničních autorů jsme se rozhodli zaměřit na preferovanou úroveň vzdělání asistentů pedagoga, další důležité kvalifikační předpoklady asistentů, rizika spojená s nevhodným zapojením asistentů ve výuce a na kvalitu a intenzitu spolupráce asistenta s učitelem. Provedená analýza ukázala, že soustavná kooperace asistenta s učitelem, společné přípravy na výuku a společné hodnocení dřívější práce asistenta ve vyučování patří mezi nejdůležitější předpoklady pro účelný výkon práce asistenta pedagoga. V současné době je však jejich úroveň v mnoha případech nedostatečná.
Související projekty: