Informace o publikaci

An endemic ichnoassemblage from a late Miocene paleolake in SE Iceland

Název česky Endemické společenstvo fosilních stop miocenního paleo-jezera na jv. Islandu
Autoři

POKORNÝ Richard KRMÍČEK Lukáš SUDO Masafumi

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
WWW http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018217302110
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.07.033
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Turbidite; Mermia ichnofacies; Thorichnus-Vatnaspor ichnoassemblage
Popis V údolí Thórisdalur na jv. Islandu byl identifikován malý relikt sedimentárního tělesa. Pravděpodobně představuje pozůstatek hlubokého, tektonicky predisponovaného paleo-jezera (pozdní miocén, 8-9 Ma), vyplněný vulkanoklastickým materiálem z blízkých aktivních sopečných center. V profilu tufitových pískovců, prachovců a jílovců se nacházejí vrstvy s čeřinovým zvrstvením a proudovými stopami, poukazujícími na periodické epizody podvodních sesuvů. Charakteristické uspořádání sedimentů v profilu je dobře patrné, což ukazuje na přítomnost tzv. Bouma sekvencí. V jílovitých vrstvách, uložených v epizodách s nejnižší kinetickou energií, bylo nalezeno specifické ichnospolečenstvo, reprezentované Thorichnus ramosus igen. et isp. nov., T. corniculatus igen. et isp. nov., Mammillichnis jakubi isp. nov., Helminthoidichnites multilaqueatus comb. nov., Vatnaspor jachymi igen. et isp. nov. a dalšími pěti předběžně identifikovanými fosilními stopami. Společenstvo náleží ke sladkovodní mermiové ichnofacii, vyvinuté v turbiditickém prostředí. Většina identifikovaných ichnofosilií je dosud endemická.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info