Informace o publikaci

Realismus hudebního divadla Waltera Felsensteina – pravda, nebo mýtus?

Logo poskytovatele
Autoři

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ Šárka SPURNÁ Helena

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Theatralia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TY2017-1-6
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Walter Felsenstein; Komische Oper Berlin; Music Theatre; opera direction; Realism; Social Realism; Czech opera theatre
Popis Studie se zabývá konceptem hudebního divadla, jenž je spjat s tvorbou významného německého operního režiséra Waltera Felsensteina (1901–1975). Východiskem se stala monumentální monografie Borise Kehrmanna Vom Expressionismus zum verordneten "Realisti­ schen Musiktheater". Walter Felsenstein – Eine dokumentarische Biographie 1901 bis 1951 (2015), podrobující zásadní revizi představu o Felsensteinovi jako o režisérovi, který ve svých operních inscenacích realizoval přístupy realismu jakožto uměleckého stylu. Přítomná studie si neklade za cíl pouhou sumarizaci základních tezí Kehrmannovy knihy. Ohlas a recepce Felsensteinových operních režií v zahraničí, zejména pak v zemích tzv. východního bloku, autorky přivedly k nutnosti přezkoumat situaci v domácím kontextu, resp. v českých operních divadlech. Záměrem bylo položit si otázku, jak byl Felsensteinův vklad do inscenování opery přijímán v českém prostředí a zda tu našel své stoupence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info