Informace o publikaci

Fast Two Parametric Spectrometric System For Experimental MSR/FHR Reactor Dosimetry

Autoři

MATĚJ Zdeněk KOŠŤÁL Michal CVACHOVEC František MRAVEC Filip PAVELEK Martin HERMAN Ondřej VEŠKRNA Martin PŘENOSIL Václav LOSA Evžen

Druh Článek ve sborníku
Citace
Klíčová slova Analog; Digital; Spectrometric; System; MSR; FHR
Popis Sledování zátěže konstrukčních částí reaktorových systémů neutronovým zářením je zásadním parametrem dozimetrie reaktoru. Neutronové spektrum v konstrukčních částech systémů lehkých vodních reaktorů je modifikováno vodou a železem, zatímco spektrum v reaktorových systémech (MSR / FHR) je posunuto fluoridovými solemi a grafitem. Většina komerčních jaderných elektráren jsou lehké vodní reaktory, kde byly neutronové spektra mnohokrát prozkoumány. V případě progresivních technologií jako MSR / FHR se neutronové spektrum měří jen zřídka. Proto byla v reaktoru LR-0 provedena řada experimentů s rychlým dvouparametrickým spektrometrickým systémem za účelem analýzy vlivu grafitu a fluoridů na neutronové spektrum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info