Informace o publikaci

Užívání alkoholu a marihuany osobami se zrakovým postižením

Autoři

DLOUHÁ Dana SLEPIČKOVÁ Lenka

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova persons with visual impairmen; alcohol; marijuana; addiction; the development of addiction
Popis Výzkumy, které jsou osobám se zrakovým postižením věnovány, ukazují, že tato skupina osob je závislostmi ohrožena stejně, anebo dokonce více jako osoby intaktní. Ve vztahu k řešení závislostí patří do tzv. skrytých skupin, tedy těch, u nichž se často pozornost sociálních a pedagogických pracovníků věnuje primárně problémů bezprostředně souvisejících s jejich postižením, zatímco případné rizikové užívání alkoholu či marihuany může být přehlíženo. Stať se opírá o kvalitativní výzkum realizovaný formou fokusních skupin s osobami se zrakovým postižením, tedy o aktérské výpovědi o užívání alkoholu a marihuany. Přepisy fokusních skupiny byly podrobeny tematické analýze s cílem najít ve výpovědích vzorce, postihující zkušenost osob se zrakovým postižením s užíváním alkoholu a marihuany a postoje k těmto návykovým látkám. Ani v jednom studovaném aspektu užívání alkoholu a marihuany (jako socializační element, jako relaxant, jako lék) se neobjevuje vzorec, který by nebyl popsán také u intaktní společnosti. Prevalence všech potřeb, na které aktéři reagují užíváním alkoholu či marihuany, je však u osob se zrakovým postižením častější, ať už se jedná o potřebu začlenění do společnosti a nabytí určitého sociálního statusu, zapomínání na problémy, uvolnění, a také potřeba úlevy od psychických a fyzických obtíží. Zároveň jsou osoby se zrakovým postižením skupinou, na kterou dopadá konzumace alkoholu a marihuany silněji než na osoby intaktní, ať už má podobu „běžného“ užívání, nebo závislosti.