Informace o publikaci

Rybník jako součást hospodářství vrchnostenského panství a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století

Autoři

PETŘÍK Jan HLAVICA Michal PETR Libor CHMELA Tomáš SCHENK Zdeněk LUKŠÍKOVÁ Hana MILO Peter VRLA Radim ODEHNAL Petr PETRŮJ Zdeněk PETRŮJ Martin KOČÁR Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archaeologica historica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.researchgate.net/publication/319206448_Fishponds_as_Economic_Components_of_Aristocratic_Estates_and_Indicators_of_Landscape_Changes_in_Southern_Moravian_Wallachia_in_the_15th-17th_Centuries
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova fish farming; southern Moravian Wallachia; late Middle Ages; early modern age paleoecology
Popis Součástí hospodářského rozvoje v kontinentální Evropě 14. až 16. století bylo rozšíření rybníků. V některých regionech se chov ryb stal jednou z hlavních podnikatelských aktivit šlechty. V českých zemích známe dodnes existující díla středověkých rybníkářů především z jižních a východních Čech. Zajímavé doklady těchto aktivit však byly zaznamenány i v oblasti jihovýchodní Moravy, kde dnes již neexistující rybníky podstatně změnily podobu hospodářství i ráz krajiny někdejšího brumovského panství. To naznačují dochované písemné prameny i terénní relikty, jež jsou v dnešní krajině stále ještě více či méně patrné. Archeologický výzkum pozůstatků konkrétního rybničního díla nedaleko obce Mirošova vedl k lokalizaci dobře dochovaných dřevěných prvků sypané hráze, jež datují jeho založení do období po roce 1488. V prostoru rybníka, který pravděpodobně zanikl narušením hráze svahovým sesuvem po roce 1536, byly také zaznamenány zbytky vodní a segetální vegetace. Jejich paleoekologická analýza doložila krajinu tvořenou mozaikou lesů, polí a pastvin. Průzkum širšího okolí pak prokázal napojení hráze na síť pozdně středověkých až novověkých úvozových cest a hráz dalšího rybničního díla. Ta dokládá přítomnost vícestupňové rybniční soustavy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info