Informace o publikaci

Nedestruktivní průzkum bojiště první světové války na kótě Kobyla (okres Medzilaborce)

Autoři

ZUBALÍK Jiří TĚSNOHLÍDEK Jakub PETŘÍK Jan BÍŠKO Richard VOJTAS Martin KAPAVÍK Radim PETR Libor TAJKOV Peter DROBŇÁK Martin

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archaeologia historica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AH2017-2-8
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova surface survey; metal detector survey; archaeology of modern conflicts; field fortification; First World War; East Carpathians
Popis V zimě 1914–1915 zasáhly události první světové války území současného Slovenska. V kopcovitém terénu Východních Karpat se na konci března pokusila ruská armáda neúspěšně prolomit rakousko-uherskou obranu. Autorský tým se zaměřil na výzkum polního opevnění na vrchu Kobyla, které bylo svědkem nejtvrdších bojů. Opakované útoky a protiútoky daly vzniknout bohaté spleti zákopů a obranných pozic. Vybraný úsek opevnění byl dokumentován pomocí nedestruktivních metod, kresebné i fotografické dokumentace a detektorového průzkumu s cílem zaznamenat a interpretovat struktury, postihnout doklady válečných událostí a zachytit doklady přítomnosti vojáků znepřátelených stran. Získaná data byla porovnána s písemnými prameny. Výrazná koncentrace objektů v týlu byla podrobena detailní dokumentaci a detektorovému průzkumu. Bylo získáno několik set předmětů denní potřeby, částí uniforem, výstroje, výzbroje i munice.
Související projekty: