Informace o publikaci

Domácí vzdělavatel jako spolupracovník, nikoliv nepřítel

Autoři

KAŠPAROVÁ Irena

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis O domácím vzdělávání panuje mezi učiteli a řediteli základních škol celá řada mýtů, předsudků a obav, které často pramení z malé osobní zkušenosti a nedostatečné informovanosti o tomto narůstajícím vzdělávacím trendu. Přednáška představuje formy a způsoby, jakými je u nás domácí vzdělávání praktikováno, příčiny, které rodiče k domácímu vzdělávání vedou, jakož i výsledky dlouhodobého výzkumu na téma domácí vzdělávání, které autorka realizovala mezi rodinami domácích školáků v České republice. Přednáška je akreditovaná MŠMT.