Informace o publikaci

Immobilized-enzyme reactors integrated with capillary electrophoresis for pharmaceutical research

Autoři

SCHEJBAL Jan GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Separation Science
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jssc.201700905/abstract?campaign=wolacceptedarticle
Doi http://dx.doi.org/10.1002/jssc.201700905
Obor Biochemie
Klíčová slova capillary electrophoresis; drug metabolism; druggable enzymes; immobilized- enzyme reactors
Popis Enzymy hrají důležitou roli v mnoha oblastech farmaceutického výzkumu jako cíle léčiv, metabolizátory léčiv, enzymové léky a další. V této specifické oblasti výzkumu musí enzymové eseje splnit řadu specifických požadavků, jako je nízká cena za analýzu, jednoduchá automatizace a vysoká spolehlivost. Integrace rektoru z imobilizovaných enzymů do kapilární elektroforézy představuje unikátní přístup, který naplňuje požadovaná kritéria díky kombinaci výhod plynoucích z imobilizace enzymu, jmenovitě, zvýšená stabilita a opakované použití, spolu s minimální spotřebou vzorku, krátkou dobou analýzy a účinnou analýzou poskytovanou kapilární elektroforézou. V tomto souhrnném článku shrnujeme, analyzujeme a diskutujeme publikované práce, kdy byly využity farmaceuticky významné enzymy pro tvorbu rektorů z imobilizovaných enzymů integrovaných do kapilární elektroforézy a to v takzvaném on-line uspořádání. Představené postupy jsou rozděleny do tří skupin podle vztahu enzym-léčivo. První, ve větší míře studovanou, skupinou jsou reaktory využívající enzymy, které jsou považovány za terapeutické cíle, druhá skupina představuje nástroje vhodné pro studium metabolismu léčiv a třetí zkoumá enzymové léky. Věnujeme se také různým metodám imobilizace enzymů a jejich dopadům na vlastnosti dané metody.
Související projekty: