Informace o publikaci

Tipy a triky v akademickém psaní

Autoři

FERENČUHOVÁ Slavomíra RAPOŠOVÁ Ivana RÉTIOVÁ Alica

Druh Učební texty, pomůcky
Citace
Popis První semestry studia na univerzitě jsou pro studující často náročné. Nově se seznamují s vysokoškolským prostředím, metodami i organizací výuky, nebo s novými typy úkolů. V oboru sociologie je pak velmi důležité se již od počátku studia obeznámit s různými druhy akademických textů, a to jak v roli čtenáře, tak v roli autora či autorky. Tento výukový materiál vychází ze snahy vyučujících v bakalářském studiu sociologie ulehčit studujícím první měsíce na univerzitě a nabídnout přehledné informace o žánrech akademického psaní, se kterými se budou potkávat v průběhu celého studia. Materiál je připraven s ohledem na podobu výuky sociologie na Masarykově univerzitě a představuje ty žánry akademického psaní, které vyučující studentům zadávají nejčastěji jako úkoly v povinných nebo volitelných kurzech. Pokouší se také ujasnit terminologii (včetně té anglické), se kterou přijdou do kontaktu v rámci studia na MU anebo v případě, že vyjedou na studijní pobyt na zahraniční univerzitu.
Související projekty: