Informace o publikaci

Tipy a triky v akademickém psaní

Autoři

FERENČUHOVÁ Slavomíra RAPOŠOVÁ Ivana RÉTIOVÁ Alica

Rok publikování 2017
Druh Učební texty, pomůcky
Citace
Popis První semestry studia na univerzitě jsou pro studující často náročné. Nově se seznamují s vysokoškolským prostředím, metodami i organizací výuky, nebo s novými typy úkolů. V oboru sociologie je pak velmi důležité se již od počátku studia obeznámit s různými druhy akademických textů, a to jak v roli čtenáře, tak v roli autora či autorky. Tento výukový materiál vychází ze snahy vyučujících v bakalářském studiu sociologie ulehčit studujícím první měsíce na univerzitě a nabídnout přehledné informace o žánrech akademického psaní, se kterými se budou potkávat v průběhu celého studia. Materiál je připraven s ohledem na podobu výuky sociologie na Masarykově univerzitě a představuje ty žánry akademického psaní, které vyučující studentům zadávají nejčastěji jako úkoly v povinných nebo volitelných kurzech. Pokouší se také ujasnit terminologii (včetně té anglické), se kterou přijdou do kontaktu v rámci studia na MU anebo v případě, že vyjedou na studijní pobyt na zahraniční univerzitu.
Související projekty: