Informace o publikaci

Termometrie vodních toků na průzkumných lokalitách uložišť radioaktivního odpadu

Autoři

NEČAS Petr DALAJKOVÁ Iveta SIONOVÁ Pavlína VOŠAHLÍKOVÁ Daniela ŘÍČKA Adam KUCHOVSKÝ Tomáš

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
Klíčová slova drainage of groundwater, fautl structures, types of rocks
Popis V České republice je vytipováno několik průzkumných lokalit pro úložiště radioaktivního odpadu. Mezi faktory určující vhodnost dané lokality pro hlubinné ukládání odpadů patří také její geologická stavba podmiňující intenzitu proudění pozemních vod. Pro posouzení tohoto vlivu byl v zimě 2017 na lokalitách Čihadlo, Magdaléna, Březový potok, Čertovka a Hrádek proveden termometrický průzkum povrchových vodních toků s cílem vyhledat místa drenáže podzemních vod. Během tohoto průzkumu byla na vodních tocích měřena teplota a konduktivita. Tato měření společně se souvislou sněhovou pokrývkou umožnila identifikovat desítky přítoků podzemních vod. Poloha, teplota a konduktivita těchto přítoků byla korelována s podrobnými geologickými mapami. Tak byla ověřena závislost výskytu přítoků podzemních vod na přítomnosti zlomových systémů různých směrů či určitých typů hornin. To následně umožnilo relativní zhodnocení těchto geologických prvků z hlediska intenzity proudění podzemních vod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info