Informace o publikaci

Prezident republiky

Autoři

KOUDELKA Zdeněk

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se zabývá tímto úřadem uceleně – volba, slib, zabezpečení výkonu funkce, odpovědnost prezidenta, kontrasignace, zastupování prezidenta, jeho sídlo a vlajka. Podstatu knihy tvoří část věnovaná pravomocem a právům prezidenta. Zde jsou uváděny i případy, které vyvolaly právní či politické diskuze jako je spor o ratifikaci mezinárodních smluv, jmenování soudců, součinnosti s vládou atd. Zmíněny jsou i příklady obdobných problémů v naší historii (odmítnutí jmenování kandidáta na post ministra zahraničí navrženého předsedou vlády prezidentem E. Benešem) i v zahraničí (odmítnutí premiérových návrhů ze strany slovenského a německého prezidenta). Kniha vyjadřuje stanovisko, že prezident republiky u nás je významný státní i politický činitel a ne pouhý notář. Postavení prezidenta ve vztahu k vládě je určováno i politicky, nejen právně. Má-li vláda slabou parlamentní podporu, vzrůstá vliv prezidenta. Je-li vláda silná, má to vliv i na faktické postavení prezidenta republiky. Významné je i to, že u nás byly prezidenty významné politické osoby. Předmluvu k 1. vydání napsal prezident republiky Václav Klaus a k 2. vydání prezident republiky Miloš Zeman. Kniha je výstupem v rámci projektu Právnické fakulty Masarykovy univerzity: Vztahy prezidenta a vlády ve státech Visegradu. Projekt se uskutečnil na Katedře ústavního práva a politologie v letech 2014–16.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info