Informace o publikaci

Asistent pedagoga jako jedna z důležitých oblastí podpůrných opatření

Autoři

DOLEŽALOVÁ Eva

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Inkluzivní vzdělávání je velice aktuální téma, které se snaží zavést do vzdělávacího procesu všech žáků nejvhodnější a nejefektivnější postupy a strategie. Jedním z pilířů inkluzivního vzdělávání jsou podpůrná opatření, jejichž úkolem je vytvoření dostatečné podpory všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Přehledová studie analyzuje šest článků, které se zabývají využíváním asistentů pedagoga při inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jednou z oblastí podpory. Konkrétně je zaměřena na zjištění a popis faktorů ovlivňující výběr této podpory, jeho pozitivní přínos i nedostatky.
Související projekty: