Informace o publikaci

Kvantifikace rozsivek při hodnocení kvality vody

Autoři

BRABCOVÁ Blažena MARVAN Petr OPATŘILOVÁ Libuše BRABEC Karel FRÁNKOVÁ Markéta HETEŠA Jiří

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek porovnává dvě metody kvantifikace rozsivek při hodnocení kvality tekoucích vod: (i) počítání valv rozsivek a (ii) jednoduché přiřazení jednotlivých druhů rozsivek k sedmibodové škále podle jejich pokrytí na sklíčku nativního preparátu. Pro srovnání byl použit saprobně-trofický index zavedený v České republice pro posouzení ekologického stavu tekoucích vod v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě (WFD). Mezi indexy vypočítanými porovnávanými metodami nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl, orientační hodnoty obou přístupů jsou srovnatelné. Ve všech případech však ukazatele založené na stupních pokrytí rozsivek na sklíčku preparátu dosáhly vyšší korelace se základními chemickými parametry vody než indexy založené na počtu valv rozsivek. Abychom vysvětlili příčinu vyšších korelací, byly použity různé varianty úpravy vstupních dat. Výsledky podporují předpoklad, že hlavní příčinou horší prediktivní hodnoty indexu založeného na počtu valv rozsivek je to, že hojným taxonům je při konečném hodnocení kvality životního prostředí přiřazena příliš velká důležitost. Použití stupňů pokrytí rozsivek na sklíčku preparátu při hodnocení ekologického stavu toku je proto pro daný účel výhodnější (nebo přinejmenším dostatečné).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info