Informace o publikaci

Statuta Konráda Oty a problémy jejich historické a právněhistorické interpretace

Autoři

JAN Libor

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis Matice moravské
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova provincial law in Bohemia and Moravia; the sovereign statutes; provincial court
Popis V roce 1189 vyhlásil na kolokviu v Sadské, kde se sešla elita z Čech i Moravy, český kníže Konrád Ota statuta. Tato statuta byla vydána v písemné podobě v letech 1222 a 1229 králem Přemyslem Otakarem I. a v roce 1237 břeclavským údělníkem Oldřichem ze Spanheimu, avšak jen pro provincie v jižní části Moravy. Statuta nepředstavovala novátorský legislativní počin, nýbrž jen určitou regulaci a melioraci zemského zvykového práva především v procesní a trestní sféře. Pro šlechtickou pozemkovou držbu byl velmi závažný první článek, podle nějž měly být řádně držené hereditates drženy i nadále. Autor polemizuje s míněním, že by tyto hereditates mohly být něčím jiným, než svobodným majetkem.